mikroobikandlus

mikroobikandlus, pisikukandlus, bakterikandlus, inim- või loomorganismis nakkushaiguse tekitaja olemasolu ja selle eritumine kliiniliste haigusnähtudeta. Mikroobikandlus võib kesta aastaid pärast nakkushaigusest tervenemist.

VE, 2006