mnemotehnika

mnemotehnika, mnemoonika, mälutehnika, mälukunst; võtete kogum meeldejätmise või meeldetuletamise hõlbustamiseks. Seisneb muuseas varem omandatuga seoste loomises.

VE, 2006