molekul

molekul, elektriliselt neutraalne, normaaltingimustes iseseisvalt eksisteeriv väikseim aineosake, mis koosneb ühesugustest (lihtaine korral) või erisugustest (liitaine korral) aatomitest. Molekuli koostist väljendatakse molekulaar-, ruumilist ehitust struktuurivalemi abil. Molekuli mass võib olla 10 –27 kuni 10 –21 kg, läbimõõt 10 –12 kuni 10 –5 m.

VE, 2006