mordvalased

mordvalased, soome-ugri rahvas, Volga keskjooksu alade põlisasukad. Jagunevad läänepoolseiks, mokšadeks, ja idapoolseiks, ersadeks, õigeusklikud. Arv 904 000.

VE, 2006