mulla tallamine

mulla tallamine, raskete põllumajandusmasinate liikumi­sest tulenev kahjulik mõju põllumullale. Eristatakse kvantitatiivset ja kvalitatiivset mulla tallamist. Kvantitatiivne mulla tallamine tähendab põllu mingi kindla pindala ühe- või mitmekordset katmist rataste või roomikute jälge­dega. Seda hinnatakse pindalatallatusega (kõigi ülesõitude jälgede pindala suhe põllu pindalasse) ja ülesõitude arvuga (ülesõidujälgedega kaetuse kordsus). Kvalitatiivne mulla tallamine tähendab mulla karakteristi­kute arvväärtuse muutumist, mida on põhjustanud masinatega ülesõitmine. Mulla tihenemist soodustab ka mulla sõmerate purunemine mullakihtide oma­vahelise hõõrdumise tagajärjel, seda tekitab samuti rataste või roomikute liikumine. Mulla poorsuse vähenemine rikub taimedele sobiva mulla vee- ja õhurežiimi ning põhjustab saagikuse vähenemist. Mulla tallamine on intensiivsem, kui masina töökiirus ja rataste erisurve maapinnale on suur. Mulla tallamise kahjulikku mõju saab vähendada perioodilise sügavkobestamisega ja töökäikude arvu vähendamisega.

EME 2, 2009