mullaprofiil

mullaprofiil, mulla geneetiliste horisontide verti­kaalne läbilõige maapinnast lähtekivimi ülemise piirini. Mulla iseloomustamiseks ja temas toimunud ja toimuva kindlakstegemiseks loetakse mullaprofiili hulka ka lähtekivimi ülemist osa sügavuses, kus olulisi mullatekkelisi muutusi pole; mulla huumusprofiili moodustavad horisondid, mis sisaldavad üle 0,3% orgaanilist süsinikku.

EME 2, 2009