murd

murd, kahe arvu, algebralise vm avaldise jagatisena esitatud avaldis. Jagamistehte sümbolina kasutatakse rõht- või kaldkriipsu (murrujoont), millest kõrgemal või eespool on murru lugeja ja madalamal või tagapool nimetaja. Kui lugeja ja nimetaja on täisarvud, on tegemist hariliku murruga. Kui murru nimetajaks on kümne aste, nimetatakse murdu kümnendmurruks. See esitatakse harilikult koma abil, kus komast vasakul paiknevad täisosa numbrid ja paremal murruosa numbrid (nt 1025/100 = 10,25). Kümnendmdeks saab teisendada kõiki harilikke murde, jagades lugejat nimetajaga (nt 2/3 = 0,666...).

VE, 2006