muutmine

muutmine, keeleteaduses fleksioon, sõna muutevormide moodustamine; nende vormide süsteem. Muutevormid erinevad üksteisest ainult grammatiliste kategooriate poolest.

VE, 2006