natsionaalsotsialism

natsionaalsotsialism, natsism, Saksamaal 1919–45 levinud ideoloogia, mis lähtus sakslaste väidetavast rassilisest erandlikkusest ja taotles sellele vastava heaoluühiskonna rajamist. Natsionaalsotsialistid olid Saksamaal võimul 1933–45.

VE, 2006