natuurfilosoofia

natuurfilosoofia, loodusfilosoofia, spekulatiivne, üldistel kaemuslikel põhimõtetel rajanev terviklik loodusekäsitus. Natuurfilosoofia on nii filosoofia kui ka loodusteaduse ajalooline lähtekoht. Pärast seda kui loodusteadused iseseisvusid, on natuurfilosoofia taotlenud üldise looduspildi loomist puhtloogiliste arutluste varal.

VE, 2006