Nearktis

Nearktis, Holarktise osa, hõlmab Põhja-Ameerikat.

VE, 2006