Nebocat, Jaan

Jaan Nebocat [kat] (ka Nebokat; 5. IX / 24. VIII 1844, Martna, Läänemaa – 15./2. IX 1908, Riia), kooliõpetaja, sõnastike ja õpperaamatute autor, ajakirjanik ja tõlkija; kõrtsmiku poeg.

Õppis 1864–67 Kuuda õpetajate seminaris. Oli 1867–70 ja 1878–82 samas õpetaja (õpetas eesti keelt uues kirjaviisis), 1871–78 Siberi asundustes rändköster, 1882–91 Riias eestikeelse põllumajandusliku nädalalehe Kündja vastutav toimetaja, ühtlasi (kuni surmani) L. Schnakenburgi kirjastuse ning Liivimaa talurahvaasjade komisjoni tõlk.

Koost kooli- ja sõnaraamatuid, ühe esimese vene keele õpiku Eestis, andis eesti keele uues kirjaviisis välja „Dr. Martin Lutheruse veikese katekismuse biiblisalmidega” (1869). Avaldas ajakirjas Kündja nõuandeid põllu- ja majapidamisest, kultuuri- ja haridusloolisi kirjutisi jm. Siberi reisikirjas valgustas muuhulgas ka sealsete eestlaste haridus- ja majandusolusid. Teatas ajakirjanduses kavatsusest koostada eestikeelne „Üleüldine teaduste sõnaraamat", mis jäi aga teostamata.

Tema mugandus „Meremadu ehk Kaheksakümmend tuhat versta vee alt läbi: Reisimised maailma meredes" (1875) on esimene Jules Verne'i teoste tõlge eesti keelde (ja kolmas prantsuse keelest eesti keelde tõlgitud raamat).

Töid

 • Dr. Martin Lutheruse veikene katekismus biblisalmidega. Tallinn, 1869
 • Wenekeele grammatik könelemistega: Köige kergem wiis lühikese ajaga iseöpetuse läbi wenekeelt öppida. Rakvere, 1872
 • Piibli-Atlas. Tallinn, 1872
 • Kakskümmend seitse tuhhat wersta Siberis. Tallinn, 1879–84
 • Üleüldine Maailma ajaraamat / Kokkupannud 1877. aastal väljaantud koolimisteriumi õpetuseplani järel. Riia, Tartu, 1882
 • „Kündja" Eesti keeleõpetus, nenda kui Eestikeelt Kesk-Eestimaal räägitakse. Tartu, Riia, 1884
 • Saksa-Läti-Wene-Eestikeele Sõnaraamat. Tartu, Riia 1885; ²1899
 • Õnnetumate aitamine, kunni arst tuleb. Tartu, Riia, 1886
 • Eesti-Saksakeele Sõnaraamat selge kirja- ja kodukeele. Tartu, Riia, 1887–89

Kirjandus

 • M. Neumann. Kuuda Seminar ja tema kasvandikud. Tallinn, 1928
 • H. Vihma. Jaan Nebocat und das erste lettisch-estnische Wörterbuch. – Contacts de langues et de cultures dans l'aire baltique : mélanges offerts â Fanny de Sivers = Contacts of Languages and Cultures in the Baltic Area. Uppsala, 1996, pp. 299–309

Välislink

ETeadBL 3, 2012 (E. Vääri)