neenetsid

neenetsid, samojeedid, jurakid, Kirde-Euroopa ja Lääne-Siberi tundras ja metsatundras elav samojeedi rahvas; kõnelevad neenetsi keelt. Arv 40 000.

VE, 2006