negrillod

negrillod,  negrillorassi kuuluvad rahvad, Aafrika pügmeed.

VE, 2006