Nigula looduskaitseala

Õpperada üle Nigula raba

Nigula jäänukjärv

Nigula looduskaitseala asub Pärnumaal Häädemeeste ja Saarde vallas; pindala 6397,8 ha. Asutatud 1957 hästi säilinud (soosaartega) raba ning seda ümbritsevate metsade ja haruldaste liikide kaitseks; kaitseala tollane suurus oli 2730 ha. Praeguse staatuse sai kaitseala1995. aastal (toonane pindala 4657 ha). Praegused piirid ja kaitse-eeskiri on 2006. aastast. Nigula raba (2320 ha) on tekkinud järve kinnikasvamisel, turbakihi paksus on kuni 7 m. Valdav on lageraba, on ka puis-, älve- ja laukaraba ning märesid. Raba läbib põhja–lõuna-sihiline mattunud väikevoorestik, millest soo pinnale ulatuvad peamiselt näivleetunud ja gleimuldadel kasvava laialehise salumetsaga kattunud soosaared (nn peaksid) – Haavapeaksi, Lagundpeaksi, Keskmine peaksi, Salupeaksi (peaksitest suurim: pikkus 1400 m, laius 400 m) ja Vaassaar. Peaksid jagavad raba kitsamaks, Urissaare rabaks (kõrgus 59,5 m ü.m), ja laiemaks lamedamaks idalaamaks (kõrgus 57 m ü.m). Vetevõrgu moodustavad laugasjärved, uurdeojad ja veevoolusooned. Raba paikneb Salatsi, Lemme, Häädemeeste ja Rannametsa jõe veelahkmel, rabavee rohkusest ja koostisest olenevad nende jõgede veerohkus ja vee keemiline koostis. Nigula raba lääneservas asub Nigula jäänukjärv (pindala 17,9 ha, keskmine sügavus 2,4 m). Kaitsealal kasvab 448 soontaime-, 179 sammaltaime- ja 136 samblikuliiki, kohatud on 202 liiki linde (neist 143 liiki on pesitsejad) ja 43 liiki imetajaid. Kaitsealal on tegeldud jõhvikasortide aretamise ja uurimisega ning lindude seirega. 2009. aastast tegutseb metsloomade taastuskeskus (rajatud 1993) Keskkonnaameti alluvuses. Nigula raba on ürglooduse objekt. Nigula looduskaitseala on rahvusvahelise tähtsusega märgala (Ramsari ala). 

Välislingid

EE 12, 2003; muudetud 2011