niiskus

niiskus, füüsikas, keemias 1. aines või kehas sisalduv vesi või veeaur. – 2. aine või keha vee- või veeaurusisaldus (massi- või mahuühikuis, näiteks massi-%).

VE, 2006