nurkkiirus

nurkkiirus, suurus, mis iseloomustab pöörleva keha pöördenurga muutumist ajaühikus. Ühtlasel pöörlemisel võrdub nurkkiirus pöördenurga ja pöördeks kulutatud aja suhtega. Nurkkiiruse ühik SI-s on radiaan sekundis (rad/s); kasutatakse ka ühikuid pööre minutis (  p/min) ja pööre sekundis (  p/s).

VE, 2006