oktav

oktav, kahe lähema samanimelise helikõrguse vahemik või kooskõla.

VE, 2006