Oldekop, Gustav Adolph

Gustav Adolph Oldekop (2. XII 1755 Haapsalu – 8. V 1838 Tartu), ajakirjanik ja luuletaja. Õppis 1774–80 Halle ülikoolis usuteadust, oli 1781–1820 Põlva pastor (loobus ametist mitteseisusekohase abielu pärast), seejärel elas Tartus. Koostas Michael Gerhard Grenziuse kirjastusel 1796 ilmuma hakanud Eesti-Ma Rahwa Kalendri kaks esimest aastakäiku, andis 1806 koos Johann Philipp von Rothi ja  mõne teise abiga välja Tarto ma rahwa Näddali-Lehte (keelati võimude nõudel ja hävitati, 1994 leiti Peterburis Venemaa Riiklikust Ajalooarhiivist 10 numbrit), toimetas 1824 Kulutamisse Lehte. Tõlkinud lõunaeesti keelde 1819. aasta talurahvaseaduse ja looduslooraamatu „Mötlemisse Jummala teggude päle” (1822, Christoph Christian Sturmi järgi). Oldekopi luuletused (üle 40 lõunaeestikeelse algupärandi ja tõlke), mille hulgas leidub ilmekaid taluelukujutusi, on ilmunud koguna „Suve õdang” (1985). Luuletusi kasutati Kanepi kihelkonnakooli lauluõpetuses; nad jõudsid kooli rajaja J. P. von Rothi nime all käsikirjalistesse lauluvihikutesse, seetõttu peeti neist enamiku autoriks 1960. aastateni J. P von Rothi.

EE 14, 2000