ordu

ordu, kindlate reeglitega kinnine ühing. 6. sajandil tekkisid munga-, preestri-, kerjusmunga- ja rüütliordud, 14. sajandil esimesed ilmalikud ordud. Eestis tegutses Mõõgavendade Ordu ja Saksa ordu Liivimaa haru.

VE, 2006