Orient

Orient (<ld oriens ’tõusev päike, ida’), orient, Idamaad, Hommikumaad; kitsamas mõttes Lähis-Ida, laiemas ka Kaug-Ida maad. Vastand: Oktsident.

VE, 2006