Oru valla elanike arv asulati

Auaste 18
Ingküla 33
Jalukse 76
Keedika 34
Kärbla 20
Linnamäe 472
Mõisaküla*  
Niibi**  
Oru 71
Salajõe 40
Saunja 75
Seljaküla 30
Soolu 21
Uugla 35
Vedra 56
*Mõisaküla küla lisati asustusüksuste hulka 19. XII 2003
**Niibi küla lisati asustusüksuste hulka 19. XII 2001

Oru valla elanike arv külade kaupa (2000)