põhjus ja tagajärg

põhjus ja tagajärg, filosoofia kategooriad, mis iseloomustavad nähtustevahelist üldist seost materiaalses protsessis, milles üks nähtus – põhjus – tekitab teise nähtuse – tagajärje. Põhjuste ja tagajärgede kaudu seotud sündmuste rida nimetatakse põhjuslikkuse ahelaks; see on ruumis ja ajas pidev, alguse ja lõputa.

VE, 2006