põldhein

põldhein, söödaks kasvatatav mitmeaastaste heintaimede väheliigiline (harilikult 1– 3 liiki) kultuur.

VE, 2006