pöörlemine

pöörlemine, jäiga keha liikumine, mille puhul kõik keha punktid liiguvad mööda ringjooni nii, et ringjoonte keskpunktid on ühel liikumatul sirgel (pöörlemisteljel) ja nende joonte tasandid on selle sirgega risti.

VE, 2006