paaritus

paaritus, loomulik seemendus. Eristatakse vaba- ja reguleeritud paaritust. Vabapaaritusel peetakse isaslooma karjas koos emasloomadega, ta paaritub indlevate emasloo­madega mitu korda. Tiinestumistulemus on hea, kuid isaslooma suguline koormus väike (mõnikümmend emaslooma aastas) ja paaritamist ega ka poegimist ei ole võimalik plaanida. Reguleeritud paarituse korral peetakse isaslooma eraldi. Paaritamiseks ettenähtud ajal viiakse indlev emasloom isasloomaga kokku. Vajalik on inna avastamine ja õigeaegne paarita­mine. Isaslooma suguline koormus on suurem, kuid tulemus jääb kümneid kuni sadu kordi alla kunstlikule seemendusele.

EME 2, 2009 (V. Kaarupun)