paleoastronoomia

paleoastronoomia, astronoomiaeelseid ja -väliseid astronoomilisi, astrognostilisi ja kalendrilisi teadmisi ning kosmoloogilist maailmapilti käsitlev teadusharu, kitsamas mõttes arheoastronoomia Loodusrahva või omaette arenenud kõrgkultuuri sellekohaseid teadmisi uurib etnоastгоnооmia, akadeemilise teadusega ühiskondа kuuluva lihtrahva omi rahvaastronoomia. Paleoastronoomia keskne uurimisvaldkond on megaliitastronoomia. Kasutatakse peamiselt arheoloogia-, rahvaluule-, etnograafia- ja keeleandmestikku. Paleoastronoomiaga on tihedas seoses paleomatemaatika.

Paleoastronoomiat on edendanud eriti inglise teadlane A. Thom (1894–1985) ning ameerika teadlased G. S. Hawkins ja A. F. Aveni. Eestis on paleoastronoomiat viljelnud Friedrich Amelung ja Heino Eelsalu, Leedus L. Klimka (1940) ja Lätis J. Klētnieks (1929).

EE 7, 1994