parafeerimine

parafeerimine, dokumendi, peamiselt välislepingu tõendamine lepinguosaliste volinike initsiaalidega, selle esialgne, provisoorne heakskiit enne vormikohast allakirjutamist. Parafeerimine toimub juhul, kui riigi esindaja vajab lisavolitusi. Parafeerida võib tervet lepingut või selle osi.

VE, 2006