parasitaarhaigus

parasitaarhaigus, parasitoos, invasioonihaigus, nugitõbi, haigus, mida tekitavad loomsed parasiidid ehk nugilised. Eristatakse protosoose ehk algloomtõbesid, helmintoose ehk usstõbesid, akaroose ehk lesttõbesid ja entomoose ehk putuktõbesid.

VE, 2006