paratamatus ja juhuslikkus

paratamatus ja juhuslikkus, filosoofia kategooriad, mis väljendavad reaalsuse kaht liiki objektiivseid seoseid. Paratamatus tuleneb nähtuste olemusest, seadusest ja korrast; paratamatus on see, mis antud tingimustes peab möödapääsmatult toimuma. Juhuslikkuse aluseks on teiste nähtuste mõju antud nähtusele; juhuslikkus on see, mis võib aset leida ja võib ka mitte aset leida, võib toimuda nii või ka teisiti.

VE, 2006