pealiskasv

pealiskasv, veesõidukite, vesiehitiste ja veeorganismide veealuste osade küljes elavate organismide kogum.

VE, 2006