pealiskord

pealiskord, platvormi ülemine struktuurikorrus, mis koosneb enam-vähem rõhtsalt lasuvaist moondumata settekivimeist ja lasub aluskorral. Eesti pealiskord koosneb peamiselt Vanaaegkonna settekivimeist ja Kvaternaari ladestu setteist, viimaseid nimetatakse pinnakatteks.

VE, 2006