Pestalozzi, Johann Heinrich

Johann Heinrich Pestalozzi [-otsi ] (1746– 1827), Šveitsi kasvatusteadlane, algõpetusteooria rajaja. Taotles lapse harmoonilist arendamist (sealhulgas kunsti, kehalise kasvatuse ja tööõpetuse õppeplaani võtmist), seostas vaimse hariduse kõlbelise kasvatusega ja kasvatamise õpetamisega.

VE, 2006