pett

pett, petipiim, võipiim, või valmistamise kõrvalsaadus.

VE, 2006