pietism

pietism, südamevagadust ja tegusat ligimesearmastust taotlev luterlik usuliikumine. Tekkis 17. sajandil Saksamaal, olulisi keskusi oli Halle ülikool. Pietismi taotlus edendada rahvaharidust ulatus ka Eesti ja Liivimaale (vennastekogudus).

VE, 2006