Pihkva järv

Pihkva järv, Peipsi-Pihkva järve lõunapoolne osa, paikneb peamiselt Venemaal Pihkva oblastis; 708 km2, sügavus valdavalt 3–5 m. Rannikul suurveega üleujutatavaid alasid. Järve loodeosas asub Kolpini (Kulkna) saar (11,1 km2), Velikaja jõe suudmelahes umbes 40 väikesaart ( põhiliselt väikevoored). Värska orglahes on ravimuda.

VE, 2006