pilvisus

pilvisus, 1. pilvekogum taevalaotusel vaatluskohas või suurema maa-ala kohal mingil kindlal ajahetkel või mingis kindlas ajavahemikus. – 2. suurus, mis näitab, kui suurt osa taevalaotusest katavad pilved. Pilvisust väljendatakse harilikult 10-pallise skaala järgi (arv näitab, mitu kümnendikku taevalaotusest on pilvine) või protsentides. Eristatakse üldpilvisust (arvestatakse kõiki pilveliike) ja madalpilvisust (arvestatakse III ja IV klassi pilvi). Pilvisust määratakse peamiselt visuaalselt. Pilvisuse ööpäevane ja aastane muutumine sõltub koha geograafilistest iseärasustest ja kliimast. Pilvisus on oluline kliimat kujundav tegur. Tehiskaaslastelt (NOAA, Nimbus 7, ERBE jt) tehtud mõõtmiste järgi vähendab aasta keskmine pilvisus 17–35 W/m2 Maale langevat kiirgusvoogu, põhjustades kliima aeglast jahenemist.

Loe ka täiendavalt artiklit ilmakaart.

EE 7; 1994