pinnasevesi

pinnasevesi, maapinnalähedasimal vettpidaval kihil lasuv harilikult surveta põhjavesi.

VE, 2006