plasma

plasma, bioloogias kolloidne kehavedelik, näiteks vere-, lümfi- ja seemneplasma.

VE, 2006