poeem

poeem, rangete žanritunnusteta pikem jutustava sisuga luuleteos.

VE, 2006