Poola ülestõusud

Poola ülestõusud, Poola iseseisvuse taastamiseks ja Venemaa ülemvõimu vastu korraldatud ülestõusud. 24. III – 16. XI 1794 toimunud ülestõusu juhtis Tadeusz Kościuszko (1746–1817), selle surusid maha Vene ja Preisi väed. 29. XI 1830 ja 22. I 1863 alanud ülestõusud surus maha Vene vägi.

VE, 2006