Popper, Karl

Sir Karl Popper [-pәr] (1902–94), Austria-Inglise filosoof. Lõi poleemikas neopositivismiga teadusteadmise kasvu teooria (falsifikatsionism) ja kriitilise ratsionalismi õpetuse. Esitanud niinimetatud kolme (materiaalse, teadvusliku ja objektiivse teadmise) maailma õpetuse. Ühiskonnafilosoofias vastustas totalitarismi ja süvendas avatud ühiskonna käsitlust („Avatud ühiskond ja selle vaenlased").

VE, 2006