populism

populism, odav rahvalikkus. 1. hoidumine rahvamajanduse arendamiseks vajalike, õigete ja vältimatute otsuste tegemisest ja sellekohaste sammude astumisest seetõttu, et kardetakse nendega kaasnevate raskuste ilmnemisel sattuda rahva (valijaskonna) silmis halba valgusesse või ebasoosingusse. – 2. demagoogiline poliitiline tegevus, mille eesmärk on oma erakonnale suurema poolehoiu saavutamine ja võimule pürgimine.

VE, 2006