Potter, Heiki

Heiki Potter (4. IV 1934, Viiratsi vald, Viljandimaa), geodeet ja kartograaf; teenistuja poeg.

Lõpetas 1954 Saku Maakorraldus- ja Maaparandustehnikumi, 1962 Moskva maakorraldusinseneride instituudi geodeesiateaduskonna. Oli 1963–88 Eesti NSV Põllumajandusministeeriumi maakorralduse valitsuse (hilisem Eesti Põllumajandusprojekt) maakorraldusinsener, grupijuht ja peageodeet, 1988–90 firma Eesti Fotogramm-meetria Arhitektuuris (EFA) geodeesiaala grupijuht, 1990–96 Maa-ameti geodeesia- ja kartograafiaosakonnas peaspetsialist, 1996–2003 Eesti Kaardikeskuse AS peakartograaf.

Esindanud Põllumajandusministeeriumi Eesti NSV maafondi kaardistamisel üleliiduliste spetsialiseeritud ettevõtete poolt, kohandanud Eesti tingimustele ülel juhendmaterjale maafondi kaardistamiseks ja riiklike maade arvestuse pidamiseks. Osalenud taasiseseisvunud Eesti geodeesia- ja kartograafiateenistuse loomisel, sh Eesti ala põhikaardi (1:10 000/1:20 000) riikliku programmi ning Eesti digitaalse baaskaardi (1:50 000) Eesti-Rootsi ühisprojekti koostamisel ja käivitamisel. Osalenud eksperdina Eesti-Vene riigipiirilepingute ettevalmistamisel ja Siseministeeriumi kohanimekomisjoni töös. Eesti Geodeetide Ühingu taasasutajaliige (1989) ja ühingu väljaande Geodeet toimetajaid (aastast 1991) ja viljakas autor. Avaldanud töid Eesti ala geodeesiast ja kartograafiast ning ajaloost. Üle 30 teadustrükise, sh 2 monograafiat (kaasautor) ja 1 käsiraamat.

Töid

 • Pindalade määramine: ülevaade väli- ja kameraaltöödest maakasutusplaanide koostamisel ja maakasutuste piiride mõõdistamisel (1977, koos Jüri Randjärvega)
 • Eesti uus põhikaart. – Geodeet 2, 1992
 • Algamas on uus Rootsi aeg Eestimaa kaardistamisel. – Geodeet 5, 1993
 • Topograafilise kaardistamise reljeefandmed ja nende kasutamine. – Geodeet 18, 1999
 • Eesti õhuruumi lennukaart. – Geodeet 20, 1999
 • Kaitseväe topograafia käsiraamat (2002)
 • Rannavööndi topograafiast (2002)
 • Põhikaardistamise ajaloost. – Geodeet 28, 2004
 • Liivimaa atlase lugu. 250 aastat baltisaksa kartograafi krahv L. A. Mellini sünnist. – Geodeet 28, 2004
 • Struve ja Tenner. – Geodeet 31, 2005
 • Eesti Geodeetide Ühing 1926–2006 (2006, kaasautor)
 • Geoinformaatika lastehaigusest. – Geodeet 32, 2006

Kirjandus

 • Heiki Potter 65. – Geodeet 18, 1999

EE 14, 2000; EteadBL 3, 20xx; muudetud 2011