Proosa kivikalmistu

Proosa kivikalmistu

Proosa kivikalmistu, asub Pirita jõe paremal kaldal Loo alevikus endine Proosa talu maal madalal paekõrgendikul. 1970.–84. a. kaevamisel (Kaupo Deemant) uuriti varase rauaaja kivikirstkalmet (osalt lõhutud) ja selle kõrval olnud ühe tarandiga kivikalmet, kuhu oli maetud 4.–5. sajandil. Neist lõunas asuvas korrapäratu kivilademega kalmes oli põletusmatuseid kahest ajajärgust: 5.–6. sajandist ja 11.–13. sajandist; kogupindala 1400 m2. Eriti 5.–6. sajandi leidude hulgas oli rohkesti Skandinaaviast pärit esemeid, sh kullatud mõõgapidemenupp, kahe inimnäokujutisega naast, kullatud ilunööpe jms. Kivikirst- ja tarandkalme on näidisena taastatud.

U 0,5 km Proosa külast ida pool loopealsel on u 10 ha suurusel alal avastatud muistseid põlde; eristatud on 81 ristkülikukujulist peenardega eraldatud põllulappi.

Kirjandus

  • V. Lang. Muistne Rävala. Tallinn, 1996

EE 12, 2003