publitsistika

publitsistika, ühiskonnaelu päevakajaliste küsimuste käsitlus ajakirjanduses (eelkõige trükisõnas). Hõlmab artikli, retsensiooni, essee ja muu säärase, iseloomulik on autoripoolne suhtumine, käsitletavatele tõsiasjadele ja dokumentidele hinnangu andmine ning isikupärane esitusviis.

VE, 2006