puhastustuli

puhastustuli, purgatoorium, katoliku kiriku õpetuses transtsendentne olemisseisund (rahvalikult paik), mille vahetult õndsust mitte pälvinud inimeste hinged peavad läbima enne paradiisi jõudmist. Seal kannavad nad karistust mitmesuguste pattude eest ja puhastuvad neist.

VE, 2006