Puhvel, Martin

Martin Puhvel (9. XII 1933 Tallinn), kirjandusteadlane, Jaan Puhvli vend. Läks 1944 koos vanematega Rootsi, sai seal keskhariduse. 1949. aastast elanud Kanadas. Õppinud 1949–54 Montréalis McGilli ülikoolis ja olnud 1957. aastast sealsamas õppejõud; 1980. aastast varasema inglise keele ja kirjanduse, vanaislandi keele ja rahvaluule professor. Avaldanud artikleid väliseesti ajakirjanduses.

Töid

  • Beowulf and Celtic tradition (Waterloo, 1979)
  • The crossroads in folklore and myth (New York, 1989)
  • Cause and effect in Beowulf: motivation and driving forces behind words and deeds (Lanham, 2005) 
  • Beowulf: a verse translation and introduction (Lanham, 2006)
  • Põlistelt põldudelt: Põhja- ja Loode-Euroopa rahvaste folkloorist ja vanemast kirjandusest (2009) 

Kirjandus

  • M. Jõgi. Eestlane anglosaksi vaimukultuuri lätetel. – Rmt: Kõnelesid. Jutuajamisi kirjarahva ja teadlastega aastatest 1979–2006. Tallinn, 2007, lk 342–347

EE 14, 2000; muudetud 2011