pulsar

pulsar, väga lühikese (1 ms kuni 5 s) ja muutumatu heledusperioodiga kosmiline raadiokiirguseallikas; ülitihe neutrontäht.

VE, 2006