purdkivimid

purdkivimid, mineraalide ja kivimite murendist koosnevad kivimid. Purdkivimeid liigitatakse tekke (terrigeensed, püroklastilised, settelis-vulkaanilised purdkivimid), lõimise, mineraalse koostise (näiteks kvartsliivakivi), kivimilise koostise (näiteks lubjakivikonglomeraat), tsementeerumismäära (nõrk, keskmine, tugev) ja koostisosade ümardumuse järgi (näiteks bretša, konglomeraat).

VE, 2006